สังคมคนเป็นข่าว

สังคมดี !! มอบกายอุปกรณ์เพื่อ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

30052562-4

สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก จัดโครงการมอบกายอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพื่อผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพตามความเหมาะสม


วันนี้ (29 พ.ค.62) ที่เทศบาลตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพื่อผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วยนางสาวสุภาวดี วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก,นายชาลี เจริญสุข อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ,สิบเอก ไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา,นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ถาวรเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะขนุน ตลอดจนผู้พิการ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ชมรมองค์กรในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรมเหยื่อเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมภายในงาน


นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในชุมชน เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากคนพิการทางร่างกายและทางจิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ทำให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล

ทั้งนี้การที่สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ขับเคลื่อนและร่วมผลักดันในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ที่จะได้เข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพตามความเหมาะสม


โดยกิจกรรมภายในงานมีการมอบกายอุปกรณ์ และของใช้จำเป็น เพื่อผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กิจกรรมออกบูทนิทรรศการจากหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ภาพ-ข่าว/วิชัย ต่อเชื้อ ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram