สังคมคนเป็นข่าว

ทางหลวงชนบทเตรียมสร้างถนน รองรับEE

21062562-2

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่ามีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


ที่ห้องประชุม ชลที2 โรงแรมซันธารา เวลเนส แอนด์รีสอร์ท นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จากมติประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่มจังหวัดเป้าหมายที่เรียกว่า “ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถึงแม้ว่าในพื้นที่ EEC จะมีแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแล้ว แต่แผนดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าพื้นที่ EEC ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ใหม่จำนวนหลายแห่ง เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ การพัฒนาเมืองใหม่ในชุมชน การจัดตั้งสถาบันการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรม การจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) รวมทั้งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่

และการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ใหม่ทั้งหลายส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น และปริมาณจราจรในพื้นที่ EEC จะขยายตัวและเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบทในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนที่จะทำให้เกิดการขนส่งหลายรูปแบบ และไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์แบบ โดยการเชื่อมต่อกันระบบคมนาคมอื่นๆและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง

จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวนี้ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนสายรอง เพื่อรองรับและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนสายรอง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งในพื้นที่ EEC ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่อไป

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram