สังคมคนเป็นข่าว

ชาวลุ่มน้ำอิงเดือดร้อนหนักขาดน้ำกินน้ำใช้ น้ำทำการเษตรสืบเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงมานานนับปี

15072562-6

ชาวลุ่มน้ำอิงเดือดร้อนหนักขาดน้ำกินน้ำใช้ น้ำทำการเษตรสืบเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงมานานนับปีทำให้แม่น้ำอิงแห้งคอด  แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงคนทั้งสองจังหวัด ที่ใช้ทำนาข้าว สวนลำใย และเพาะเลี้ยงปลาทับทิม ปลานิล ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักและสำคัญของจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ความยาวของแม่น้ำอิงทั้งหมด กินเนื้อที่ ถึง 224 กิโลเมตร    ต้นแม่น้ำอิงนั้นอยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นแม่สำคัญของทั้งสองจังหวัดนี้

ผลกระทบของภัยแล้งที่แม่น้ำอิงไหลผ่าน  จังหวัดพะเยาประกอบไปด้วย อำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้  อำเภอจุน  อำเภอเชียงคำ  ส่วนเชียงรายประกอบไปด้วย  อำเภอป่าแดด  อำเภอเทิงอำเภอพระญาณเม็งราย  อำเภอขุนตาลและอำเภอเชียของ  ซึ่งจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยถือว่าเป็นภัยแล้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทั้งสองจังหวัด

 

เสาร์วันดี ใจเย็น/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดพะเยา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram