สังคมคนเป็นข่าว

ชาวบ้านตำบลเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา แสดงจุดยืนหลังมีชาวบ้านนอกพื้นที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่

116072562-6

กลุ่มชาวบ้านตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำป้ายสนับสนุน EEC เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมต่อต้านพวกกลุ่มคนนอกพื้นที่เข้ามาใช้โอกาสนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมชี้เป็นการสร้างงานและความเจริญให้กับคนในท้องถิน
จากกรณีที่มีกลุ่มชาวบ้านนอกพื้นที่ อ้างตัวเป็นชาวตำบลเขาดิน ประท้วงให้หยุดผังเมือง EEC และต่อต้านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยอ้างว่าสร้างผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากในพื้นที่นั้น เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านตำบลเขาดิน ซึ่งชาวบ้านที่นี่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ด้านนางอำไพ พ่วงรักษา ชาวบ้านตำบลเขาดิน กล่าวว่า อยากให้เกิด EEC ในพื้นที่ เพราะนอกจากจะสร้างความเจริญในพื้นที่แล้ว ลูกๆหลานๆ ที่เรียนจบมาได้ทำงานใกล้ๆบ้าน เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram