สังคมคนเป็นข่าว

ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี สตูล ออกโรง ยื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าสตูล แก้ปัญหาการบริกหารจัดการ ท่าเรือท่องเที่ยวตำมะลัง ให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวของสตูล

09082562-3

นายป้อง อั้งสุพ่วง ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี จ.สตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และทางยูเนสโก้ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะท่าเรือตำมะลังเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางระหว่าง ประเทศมาเลเซีย กับไทย โดยเชื่อมต่อระหว่าง รัฐเปอร์ลิส กับสตูล และ ลังกาวี กับสตูล ซึ่ง เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก ต่อปี 2 – 3 แสนคน

แต่ปัจจุบัน ท่าเรือตำมะลัง ยังขาดการพัฒนาและดูแลเอาใจใส่จากจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของท่าเรือ ตำมะลังไม่สวยงามในสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทั้งที่ท่าเรือตำมะลังแห่งนี้ เป็นท่าเรือนานาชาติซึ่งสามารถพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวได้ ทางสมาพันธ์ เอสเอ็มอีสตูล และภาคีเครือข่าย ต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการ บริษัทนำ เที่ยว ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ของท่าเรือตำมะลัง จึงอยากให้ทางจังหวัดปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ท่าเรือตำมะลังให้มีความเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือนานาชาติโดยเฉพาะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามทั้งระบบรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสตูล มีการบริหารจัดการห้องน้ำ ที่สะอาด คนพิการก็สามารถที่จะมาใช้ห้องน้ำได้ และประการสำคัญ ควรมีตู้ ATM (Auto Teller Machine) ไว้สำหรับคอยบริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี จ.สตูลกล่าวต่อไปว่า ตนเองและ ภาคีเครือข่าย อยากจะเห็นการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวตำมะลัง ให้มีความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึง การบริหารจัดการท่าเรือท่องเที่ยวตำมะลังให้มีมาตรฐานสากล จึงได้เข้ายื่นหนังสือ ถึงศูนย์ดำรงธรรม จ.สตูล เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ว่าฯสตูล ได้รับทราบถึงปัญหา ของท่าเรือ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram