การเมือง

ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบบิ๊กตู่และครม.ส่งศาลฎีกาวินิจฉัยปมถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้โทษหนักถึงขั้นปลดออกทั้ง ครม.

13082562-6

 

 

วันนี้เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องกล่าวหา พลงอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้ง 35 คน ว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่ไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ม.161 ประกอบ ม. 5 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา
นอกจากนั้น ยังถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อ ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบ ข้อ 27 ของมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตาม ม.160(5) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติว่า “รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตาม ม.170(4) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160”

 

แม้กรณีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ออกมาแถลงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้ว แต่จนบัดนี้ก็หาได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ให้สาธารณชนเห็นเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใดไม่ อันสะท้อนให้เห็นว่า มีพฤติการณ์ที่เข้าข่าย“ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ” อันเป็นกรรมหนักตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นคำร้องกล่าวหาพล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรีทั้ง 35 คนต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ม. 234(1) ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28(1) หรือหยิบยกกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติ ม.161 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยและลงโทษ หรือส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ม. 235 และหรือมาตราอื่น ๆ ประกอบประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด้

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram