สังคมคนเป็นข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีปล่อยแถวระดมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ 2563

20122562-3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีปล่อยแถวระดมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละประมาณ 190,000 คน
วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พันตำรวจเอก ณัฏพล โกมินธรชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ต.อ.สุรชัช สุวรรณศรี กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมี กำลังพลเจ้าหน้าที่ทสภ. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี ฯ ณ บริเวณถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ระหว่างประตู 7 – 8

นายกิตติพงศ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 (รวม 12 วัน) จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวม ที่เดินทางผ่าน ทสภ. รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 190,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทสภ. จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ลดลงร้อยละ 8 และในส่วนของเที่ยวบินสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,433 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,119 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 โดยมีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) และสายการบินเช่าเหมาลำ(Charter Flight) จำนวน 8 สายการบิน มีจำนวนทั้งสิ้น 156 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 65 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 91 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก คือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ จำนวน 50 เที่ยวบิน สายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จำนวน 34 เที่ยวบิน และ การบินไทย จำนวน 26 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center: AOPC ณ ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950 โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทสภ.ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจค้น และเข้มงวดกวดขันการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เพิ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.ในการตรวจพื้นที่ ตรวจสอบ วัตถุต้องสงสัย เฝ้าสังเกตการณ์ด้วย CCTV และเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดพนักงานล่ามสนามบินให้บริการ 24 ชม. เป็นต้น เพื่อให้การบริการผ่านเข้า – ออกของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ทสภ.ยังมีการประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ในการจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมบริการผู้โดยสารในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ.จึงได้ยกเว้นค่าจอดรถให้ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ 718 คัน ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A ที่วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ตามลำดับไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 กลับไปยังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ตามลำดับ โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
และเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก และอาจเลือกเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link, Airport Limo Bus Express, รถรับส่งระหว่างสุวรรณภูมิ ดอนเมือง, รถโดยสารประจำทาง ขสมก., รถโดยสาร บขส. ฯลฯ แทนการเดินทางโดยรถยนต์จะได้รับความสะดวกมากกว่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการขนส่ง ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511-12 และ AOT Contact Center โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทุกด้าน โดยการจัดพิธีฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายค่านิยม ทอท. 5 ประการ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ โดยสิ่งที่ ทสภ. ให้ความสำคัญ คือ การร่วมใจ ในการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram