สังคมคนเป็นข่าว

สหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง

20122562-4

วันที่ 19 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิวัฒน์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมอัยการจังหวัดอ่างทอง , ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง , ผู้อำนวยการ ธกส. สาขาอ่างทอง , หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร ผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง รวมทั้งรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินคดี การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด , สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด , กลุ่มเกษตรกรทำนาสี่ร้อย

สหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้รับแนวทางจากคณะทำงานฯ เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง โดยได้รับคำแนะนำให้จัดทำกรอบระยะเวลาการทำงานและกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้การแก้ไขแล้วเสร็จต่อไป

 

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram