สังคมคนเป็นข่าว

คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

21122562-2

นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบครบวงจร ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในการนำกลับมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นผ้าจีวร

วัดจากแดง ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดจากแดงได้จัดทำโครงการขุดทองจากกองขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนววิถีพุทธ โดยการนำขยะมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาตนเอง ตามแนวทาง “แยกเถอะนะ” 3 ดีที่ได้ ประกอบด้วย แยกแล้วดี เมื่อขยะถูกคัดแยกก่อนทิ้ง ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี, แยกแล้วรวย ขยะที่แยกตามประเภทจะมีมูลค่าเพิ่มจากขยะไม่ที่แยกหลายเท่าตัว, แยกแล้วได้บุญ หมายถึง ขยะที่แยกแล้ว เช่น ขวดน้ำดื่มที่นำมาทำบุญถวายให้กับวัดจากแดง ทางวัดก็นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นผ้าไตรจีวร เท่ากับเป็นการถวายเครื่องนุ่งห่มให้พระภิกษุ
สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”ของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลโดยหลังจากดูงานคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้เยื่ยมชมนิทรรศการในสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา คุ้งบางกระเจ้า แล้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อีกด้วย

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าวRALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram