การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉะเชิงเทรา 105ปีคืนสู่เหย้าชาวน้ำเงินชมพู

25122562-5

 

 

แถลงข่าว 105 ปี”ราตรีสีน้ำเงิน” ชมพู” ณ. ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี โดยมีนางสุมาลี ยงศิริ นายกสมาคมฯ นางปัทมาบุญราช อุปนายกสมาคม คนที่ 1 นางมณฑา สมานบุญ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ นางปนัดดา มักสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
เนื่องในโอกาสวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมฯ กำหนดจัดงาน “105 ปี ราตรีน้ำเงิน ชมพู “ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดัดดรุณี

ส่วนกิจกรรมภายในงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ลงทะเบียน ที่บริเวณหน้างาน การแสดงโชว์ วงดนตรีสากลของนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี และจะมีประธานในพิธีเปิด คุณภรณี ลีนุตพงษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และอื่นๆๆ พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้มีด้วยกัน 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์ลักษณ์ รอดทองปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. คุณวันนา ทรัพย์เกษม เจ้าของบริษัทเจ ดับบลิว แอดเวอร์ไทซิง บริษัทด้านโฆษณา
การแสดงโชว์ลีลาศจากคุณรัชดาพร พจนโสภณากุล ศิษย์เก่าโรงเรียนดัดดรุณี

การจับหางบัตรเพื่อมอบรางวัลทองคำสำหรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งมีมากมายหลายรายการ นอกจากนี้ผู้มีเกียรติจะได้พบกับศิลปินตามคำเรียกร้องของผู้ให้การสนับสนุนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและบุคคลทั่วไปได้แก่ คุณกัน นภัทร อินทร์ใจเกื้อ
การจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าด้านงบประมาณและสิ่งของในการนำมาจัดจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีคุณสายสุนี ศิริโสภาพงษ์ ภาพน้ำมันรำข้าวเกรดพรีเมี่ยมใจข้าวจำนวน 400 ชุด จำหน่ายในราคาชุดละ 300 บาท #คุณสุภาภรณ์ #ไชยเชื้อ #คุณแม่ของคุณอั้มพัชราภาไชยเชื้อมอบเงินจำนวน 100,000 บาท##ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คุณกรนันท์ อัศวศิรโยธิน ในนามบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีรายนามผู้สนับสนุนการจัดงาน หมู่บ้านประชาสุข หมู่บ้านอุไรสิริ@ประชาสุข ร้านแนนแฮร์ เดรสซิง สถานีขนส่งใหม่ ครอบครัวบุญราช
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่ อาจารย์อุบล ศรีชัย โรงเรียนดัดดรุณี เบอร์โทรศัพท์ 087-1462733 โต๊ะ Vip ราคา 5,000 บาท โต๊ะธรรดา ราคา 3,500 บาท ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน 24-12-62

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram