สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา จัดสัมนาสื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

28122562-2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น
วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) ที่ห้องประชุมริเวอร์บาร์น อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมด้วยสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อกฎหมาย และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กกต.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ /กฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น /สิทธิอำนาจ หน้าที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกและการรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น /การรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการเลือกตั้งท้องถิ่น /รณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใสไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

นอกจากนี้ สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถาม เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้ สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWS ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram