การศึกษา-ศาสนา, สังคมคนเป็นข่าว

อบต.บางโฉลง จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

63-01-155

อบต.บางโฉลง จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และนางสาวปารณีย์ นาคคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล รองนายกอบต.ฯ นายชานนท์ ลัดกระทุ่ม เลขานุการนายกอบต.ฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

การจัดงานวันเด็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเยาวชน โดยในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจักรยาน และของขวัญของรางวัลมากมาย สร้างความสนุกสนานและปลาบปลื้มให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ปกครอง คณะครูผู้สอน และเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram