ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเสริมมาตราการลดฝุ่น PM 2.5

63-01-22

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเสริมมาตราการลดฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น โดยนำรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน ซึ่งแต่ละคันจะฉีดพ่นน้ำ 9,000 ลิตร ไปทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เป็นประจำทุกวันโดยเฉลี่ยใช้น้ำวันละประมาณ 1.44 แสนลิตรต่อวัน และดำเนินการวันละ 4 รอบ ดังนี้ รอบแรกเวลา 10.00 น. รอบที่สองเวลา 11.00 น. รอบที่สามเวลา 13.30 น. และรอบสุดท้ายเวลา 14.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าเขตปลอดอากร ถนนสุวรรณภูมิสาย 2 ขาเข้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่รถบรรทุกผ่านเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก และยังมีมาตรการสุ่มตรวจยานพาหนะและอุปกรณ์ให้บริการภาคพื้น (Ground Service Equipment) ในเขตการบิน (AIRSIDE) โดยกำหนดค่าควันดำต้องไม่เกิน 30% กรณีตรวจพบยานพาหนะที่มีค่าควันดำเกินกว่า ทสภ. กำหนด ทสภ. จะระงับการใช้ยานพาหนะโดยทันที และให้ผู้ประกอบการนำยานพาหนะออกจากพื้นที่เขตการบินจนกว่าบริษัทหรือสายการบินจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงจะอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในเขตการบินต่อได้

นอกจากนี้ ทสภ.ได้กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5 ของรถสาธารณะทุกประเภทที่ให้บริการใน ทสภ.ต้องปฏิบัติตาม เช่น รถเเท็กซี่รถ shuttle Bus รถ ขสมก. รถร่วมบขส. รถยนต์ รถตู้ และรถทัวร์ ให้ดับเครื่องขณะจอดรอ และต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ

 

ทั้งนี้ ทสภ. ให้ความสำคัญกับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ ทสภ. ได้ต่อไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram