ข่าวประชาสัมพันธ์

บิ๊กหมอก ดัน Smart People สู่การศึกษาเมืองปากน้ำ

63-01-2

บิ๊กหมอก ดัน Smart People สู่การศึกษาเมืองปากน้ำ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ
ได้มาศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินโครงการ Smart School ที่ศูนย์สาธิตโรงเรียน 2 ภาษา บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ สอดรับกับนโยบาย Smart City ในหัวข้อ Smart People
เพื่อยกระดับความสามารถของเยาวชนให้รองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram