ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดโครงการ”มหกรรมยิ้มสู้รู้จักมะเร็ง (Smile Cancer)”

63-02-04-3

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ”มหกรรมยิ้มสู้รู้จักมะเร็ง (Smile Cancer)” ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล อายุรแพทย์สาขามะเร็ง รพ.สมุทรปราการ

ด้วยองค์กรระหว่างประเทศ ในการวิจัยโรคมะเร็ง หรือ ARC ขององค์การอนามัยโลก รายงาน
สถานการณ์มะเร็งทั่วโลกประจำปี 2018 ประมาณการณ์ตัวเลขผู้ปวยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 18 ล้านคน
และจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 96 ล้านคน ที่น่าตกใจ คือ ตัวเลขของผู้ป่วยด้วย
โรคมะเร็งรายใหม่เกือบครึ่งหนึ่งและตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกินครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในทวีปเอเชียและประเมินว่า ภายในปี 2040 หรืออีก 22 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่มากถึง 29.3 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 163 ล้านคน

ดังนั้นโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยคณะกรรมการมะเร็งร่วมกับคณะกรรมการ
Service plan สาขามะเร็ง จ.สมุทรปราการ จึงจัดงานมหกรรมยิ้มสู้รู้จักมะเร็ง(Smile cancer) ในวันมะเร็งโลกที่ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอันตรายของมะเร็งเต้านม การคัดกรอง
มะเร็งเต้านม วิวัฒนาการการรักษามะเร็งเต้านม และความหวังในการรักษามะเร็งเต้านมให้มีโอกาสรอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต และรู้วิธีดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

ภายในงานได้มีการเสวนาและการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากสหสาขาวิชาชีพ การจัดซุ้มความรู้ต่างๆรวม 10 ซุ้ม กิจกรรมเกมส์ สอดแทรกความรู้

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำนล และอาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนใน จังหวัดสมุทรปราการ รวม 450 คน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram