ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองปากน้ำเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตโฉลง อ.บางพลี ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.63

63-02-05

พ่อเมืองปากน้ำเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตโฉลง อ.บางพลี ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.63

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 ก.พ.2563 ที่ห้องประชุม อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.บางโฉลง โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นายเจริญ หลำวรรณะ นายกอบต.บางโฉลง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมอบรม

โครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ อีกทั้งจะสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติต่างๆได้อีกด้วย โครงการดังกล่าวใช่ระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.63 โดยมีวิทยาการจาก กรมน.สมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram