ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมผู้นำเกษตรกรมะริด

63-02-19-2

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63  เวลา 10.00 น. คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ผช.รมต.ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรมะริด ซึ่งจัดโดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา สาขาราชบุรี ร่วมกับตลาดศรีเมือง โดยมีคุณรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี หน.ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้นำเกษตรกรจากมะริด ประเทศเมียนมา จำนวน 40 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านสังคมและสวัสดิการ จ.ราชบุรี ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ นำไปต่อยอดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในประเทศเมียนมา ส่งผลให้ผลผลิตและแปรรูปได้มาตรฐานในระบบที่ปลอดภัย พัฒนาสู่การส่งออกในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – เมียนมาด้วย

   

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram