ข่าวประชาสัมพันธ์

“สมคิด” หนุน SME ปากน้ำ รวมตัวโชว์ศักยภาพสินค้าสู่ตลาดสากล

63-02-19-3

 

เมื่อวันที่ 12 กพ 63 ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านต้นไทร ซ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายภัคพล รุ่งเรือง นายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อสรุปขั้นตอนการดำเนินงานและเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยวาระในที่ประชุมในครั้งนี้มีการติดตามการจดทะเบียนสมาคมฯ ที่ดำเนินการจดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายธีพล ศิรินานุวัตน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายทะเบียนสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดตัวโลโก้ประจำสมาคมฯ อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 ท่านได้แก่นายภัครพล รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ , นายสมชาย บุญมาก อุปนายกสมาคม , นายธนวัตน์ งามผิว อุปนายกสมาคม , นายสาชล สิทธิกุลวณิชย์ เลขานุการ , นายจริยาภรณ์ กฤษฎีรัตนมณี เหรัญญิก , นายกิตติภาส แจ้งธรรมมา ผู้ช่วยเลขานุการ , ว่าที่ร้อยตรี หัตถยุทธ นันทรุจิ ผู้ช่วยเลขานุการ , นายพีระพัฒน์ ถานิตย์ กรรมการ , นายณรงค์เดช ปันเจริญ กรรมการ และทีมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในพื้นที่สมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปในทิศทางเดียวใน ทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมกันและกัน ทั้งนี้ทางสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดรับสมัครสมาชิก 2 รูปแบบทั้งแบบสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้กำหนดให้มีการจัดพิธีเปิดตัวสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมุทรปราการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081 343 4777

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram