ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ชวนรับฟังปาฐกถา หัวข้อ “Smart Innovation City Smart People “

63-02-20

“บิ๊กหมอก” ชวนรับฟังปาฐกถา หัวข้อ ” Smart Innovation City Smart People “

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จ.สมุทรปราการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญร่วมอบรมและฟังปาฐกถา หัวข้อ “Smart Innovation City Smart People” โดยการอบรมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีไอที และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อต่อยอดด้านสายงานและการบริการในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเสริมทักษะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามหัวข้อ “Smart Innovation City Smart People ” ซึ่งท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ LinE @ : ITCenter

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram