ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้ากากผ้าทางเลือกของคนไม่ป่วย

63-03-08

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลน หน้ากากอนามัยจึงขอแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีอาการป่วยใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยโดยใส่เมื่อต้องไปในที่ชุมชนที่มีคนแออัดหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ เพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ หรือจาม อีกทั้งหน้ากากผ้าใช้แล้วซักให้สะอาดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะ ทั้งนี้ต้องร่วมกับดูแลสุขอนามัยของตนเอง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
หน้ากากอนามัยใช้ในผู้ป่วยที่มีไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ออกมากับน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยและใช้ในบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนหน้ากาก N 95 ใช้ในบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram