ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสาร ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เริ่ม 18 มี.ค.นี้

63-03-18-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารทุกชั้น เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ – ส่ง และผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. (Terminal Screening) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทสภ. จึงปิดประตูเข้า – ออก อาคารผู้โดยสารบางส่วน และกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ณ ประตูเข้า – ออกที่เปิดใช้งาน ดังนี้

  1. ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 2, 4, 7 และ 9
  2. พื้นที่ชั้น 3 ยังคงเปิดใช้งานช่องทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ ประตู หมายเลข 3 และ 8 ตามเดิม
  3. ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2

– เปิดใช้งานประตูหมายเลข 5 เฉพาะการผ่านเข้า และเปิดการใช้งานประตูหมายเลข 3, 4, 6, 7 , 8

และ 10 สำหรับการผ่านออกเท่านั้น

  1. พื้นที่ชั้น 1 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 3 และ 8
  2. พื้นที่ชั้นใต้ดิน B1 กำหนดทางเข้าและออกอย่างละ 1 ช่องทาง

กรณีตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ

3 – 5 นาที ก่อนตรวจซ้ำ ซึ่งหากตรวจซ้ำสองครั้งยังพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าอาคาร และประสานสายการบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ร่วมกันประเมินอาการ

เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร อาทิ ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ – ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ หากตรวจวัดแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร

ทั้งนี้ กระบวนการหรือขั้นตอนคัดกรองดังกล่าวอาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบิน ทสภ. จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบินเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram