ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563

63-03-24

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ.ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 และส่วนกลาง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ตามกำหนดการเดินทางมาราชการจังหวัดที่จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เพื่อติดตามปัญหารวมถึงแผนงานในการช่วยเหลือชาวบ้าน และเกษตรกรอย่างตรงจุด

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram