ข่าวประชาสัมพันธ์

จับมือท้องถิ่นนำ‘อสม.’ลุยให้ความรู้ เคาะประตูบ้านต้านภัยไวรัสโควิด-19

63-04-08-2

นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารให้ประชาชนเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ต.บางหญ้าแพรก ต.บางหัวเสือ เขตุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จสมุทรปราการ
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19)
ซึ่งการรณรงค์ Kick Off อสม. เคาะประตูบ้านต้านภัยไวรัสโควิด-19
โดยให้ความรู้แก่ อสม.ในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อให้ อสม. นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน ยึดหลัก ‘กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคฯ พร้อมเป็นหูเป็นตา สแกนหากลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนายกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
นางสาวเรวดี รัศมิทัต กล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาทเชื้อโรคโควิด-19 ที่นับว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึงต้องนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ออกมาเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้อง โดย อสม. ออกให้ความรู้ตามคู่มือแผ่นพับ คัดกรองกรณีที่มีคนเดินทางไปประเทศพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการสงสัยว่ามีการระบาด อสม.จะต้องแนะนำให้เฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้าน 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ จาม น้ำมูกเหมือนไข้หวัด
ควรพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจ หรือไปพบแพทย์ โดย อสม.สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแอพพลิเคชั่น Smart อสม.
ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแรงหนุนให้พี่น้องชาว ต.บางหญ้าแพรก และต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการได้ดูแลสุขภาพตนเอง และยังสร้างบทบาทให้ อสม. เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร การเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ด้วยการสร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก มีการป้องกันตนเอง
โดยมี อสม.เป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวทางในการป้องกัน และเฝ้าระวังที่ถูกต้อง

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram