ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เปิดศูนย์ประสานงานป้องกัน COVID-๑๙ ทม.ลัดหลวง

63-04-08

เมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองลัดหลวงได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เทศบาลเมืองลัดหลวงอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสถานการณ์โรคโควิดฯในพื้นที่ เป็นสถานที่จัดทำและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรค เป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นจุดรวมกำลังพลเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ โดยก่อนการปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติการได้มีการรายงานสถานการณ์โรคฯในพื้นที่จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติการ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมใจร่วมกันปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงขอให้ยึดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยหลังการเปิดศูนย์ได้แบ่งกำลังลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดสาธารณะและจุดเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นป้ายรถประจำทาง, สะพานลอย, ตลาด, ศาสนสถาน, วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง และห้องน้ำปั๊มน้ำมัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram