ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สนับสนุนงบ 100,000 บาทให้สถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19

63-04-14

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจำเป็นต้องรับมือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการแพทย์ ในสถานการณ์นี้ โดยในวันที่ 9 เมษายน 2563 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นำคณะผู้บนิหารและคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมมอบชุดป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 60 อัน และ Face Shield จำนวน 100 อัน โดยมีนายแพทย์อาจินต์ ชลพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ จากนั้น อฟต. ได้นำคณะทำงานเข้ามอบชุดป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 60 อัน และ Face Shield จำนวน 100 อัน ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนางอำพันธ์ พรมีศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำชมพื้นที่ของโรงพยาบาลที่นำจัดให้เป็นห้องรองรับผู้ป่วย COVID-19 และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้กับชุมชนตำบลบางด้วน และตำบลบางหัวเสือ อีกทั้งยังมอบหน้ากากผ้า น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับชุมชนตำบลบางโปรง เพื่อให้แต่ละชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว

ทั้งนี้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการทำงานเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อเป็นอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram