ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวสมุทรปราการชู”โคมอส”เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้างดุจญาติ ควบคู่กับความเจริญทางธุรกิจ พร้อมเป็นผู้ให้เพื่อคืนกำไรสู่สังคม

63-04-19-3

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุดใจ จิรยาภากร(เฮียเอี๊ยว) และ นายสิรภพ จิรยาภากร 2 ผู้บริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต 2 สมุทรปราการ โดยนำรถแอร์บัสมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณรอบๆทั่วทุกพื้นที่โรงงานผลิต แฟลตที่พักพนักงาน บ้านพักของฝ่ายบริหาร และพื้นที่ใกล้เคียง
นายสิรภพ จิรยาภากร หนึ่งในผู้บริหาร กล่าวว่า ขอขอบคุณ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต 2 สมุทรปราการ ที่ให้การสนับสนุนโดยการนำรถแอร์บัสมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หลังจากบริษัทฯได้วางมาตรการต่างๆในการคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 ได้ประกาศให้พื้นที่ของบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด แฟลตที่พักอาศัย เป็นพื้นที่ SAVE ZONE COVID-19 กำหนดทางเข้า-ออก จุดเดียว โดยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ จะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ผ่านการตรวจวัดไข้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์สแกน ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และฉีดเช็ดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ ใช้หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกัน ป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าวด้วย
นายสิรภพฯ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักและดำเนินนโยบายตามพันธกิจ ความปลอดภัยในการทำงานต้องมาก่อน กำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคที่เกิดขึ้นจาการทำงานต้องเป็นศูนย์ ด้วยการเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพนักงานดุจญาติ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจความปลอดภัย ใช้หลักเฝ้าระวังป้องกันเหตุ ห้องพยาบาล จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำทุกปี จัดซื้อรถดับเพลิงไว้พร้อมเมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟทุกปี พร้อมอบรมให้ความรู้กับพนักงานปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขื้นกับพนักงาน สถานประกอบการและสังคม ประเทศชาติได้ในที่สุดด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram