ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ออกคำสั่ง ปิด 27 สถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด โควิด ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

63-05-02-2

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 3794/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยมีสาระสำคัญระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 2 (6) ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
1.โรงมหรสพ
2.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง
3.สวนน้ำ
4.สนามเด็กเล่น
5.สวนสนุก
6.สวนสัตว์
7.สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
8.สนุกเกอร์ บิลเลียด
9.สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม
10.ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต
11.สระว่ายน้ำสาธารณะ
12.สนามชนไก่
13.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
14.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
15.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
16.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ
17.พิพิธภัณฑ์
18.ห้องสมุดสาธารณะ
19.สถานรับเลี้ยงเด็ก
20.สถานดูแลผู้สูงอายุ
21.สนามมวย
22.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
23.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
24.สถานบันลีลาศหรือสอนลีลาส
25.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
26.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
27.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram