ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมงจังหวัด ลงพื้นที่ รับเรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง

09-05-2563

ภาพ-ข่าว/ ณรงค์เดช เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พค. 2563 ณ.ที่ทำการกำนันตำบลบางเพรียง นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ , น.ส.ชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ , นายประวิตร ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ , นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และนายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับขึ้นทพเบียน-ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบางเพียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3เดือน รวมเป็นเงิน 1,500 บาทโดยจังหวัดสมุทรปราการ มรเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนด้านพืชแล้ว จำนวน 11,174 ครัวเรือน ด้านประมงมากกว่า 100 ราย และ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 514 ราย ทั้งนี้นายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง ยังได้เป็นตัวแทนนำเรื่องกังวลของชาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ทั้งเรื่องความสับสนด้านการยื่นเอกสาร ระหว่างเกษตรจังหวัดกับประมงจังหวัด เพราะชาวเกษตรกรที่นี่เข้าใจว่าได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อครัวเรือน ทั้่งๆ ที่บางครัวเรือนทำเกษตรกรทั้งบ้าน ทั้งเกษตรพืชผัก และเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้จะเสียสิทธิ์สมาชิกครอบครัว ล่าสุดด้านนายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ชี้แนะว่าการยื่นสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกรพืช ผัก เงื่อนไขไม่เหมือนกัน หากสมาชิกครอบครัวทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คนละแปลง สามารถนำเอกสารโฉนดที่ดิน เอกสารการเช่ามาทำเรื่องยื่นต่อกำนันตำบลนั้นๆ แต่ต้องมีการรับรองรายเซนจากกำนันว่าทำเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เคยลงทะเบียนเล่มเขียวกับเเกษตรกรจังหวัด ขอให้ไปถอนชื่อออกก่อน ก่อนที่จะยื่นเรื่องผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ———-ปล่อยเสียง นายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง และ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดสมุทรปราการ

 

ภาพ-ข่าว/ ณรงค์เดช

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram