ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ แจกถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2020 โควิด-19

63-05-13-3

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ค.63 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองมหาวงษ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการแจกถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2020 โควิด-19 โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางรัชนีวรรณ สำราญเวทย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาขาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวชิดชนก ภาณุทัต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันขวัญเรือน นาคทิม กำนันตำบลบางเมือง นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกสมาคมฎาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลบางเมือง นายประยูรศักดิ์ คงทรัพย์ นายสมหมาย จวนแจ้ง สารวัตรกำนันตำบลบางเมือง นายสมชาย พึ่งอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงษ์ ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะครูโรงเรียนคลองมหาวงษ์ และประชาชน ชาวตำบลบางเมือง ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 2 3 5 และหมู่ที่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2020 โควิด-19 เข้ารับถุงยังชีพ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

โดยมี เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง และคณะ อสม.ตำบลบางเมือง  มาอำนวยความสะดวก ในเรื่องของจุดคัดกรอง โดยผู้ที่เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ารับถุงยังชีพกลับบ้าน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram