ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ใส่ใจชาวบ้านในพื้นที่ จัดตั้ง”ตู้ปันสุข”สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

63-05-15

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  เวลา10.00น. นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” และนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นใส่ตู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำสิ่งของมาใส่ตู้เพื่อแบ่งปันแจกจ่าย ทั้งนี้จะขยายผลไปในทุกตำบลให้พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram