ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่บางปลากด สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

63-05-17-2

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พระครูวิธานกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด ประธานสงฆ์พร้อมพระครูสุพัฒนกิจวิธาน รองเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันโดยจัดสิ่งของ อุปโภค บริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม บรรจุเป็นถุงยังชีพ  เดินเคาะประตูตามบ้านกลุ่มเป้าหมายที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และครอบครัวผู้ยากไร้-ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 100 ชุด สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram