ข่าวประชาสัมพันธ์

“ บิ๊กหมอก ” ติดตามความคืบหน้ายอดคนยื่นสิทธิ์เยียวยาหน่วยงานสังกัดกรมแรงงาน สมุทรปราการ

63-05-20-2

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการสรุปยอดผู้ประกันตนขอยื่นเรื่องในการใช้สิทธิ์เยียวยา ตามมาตรา 33 และ 39 รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมว่ามีการมาขอใช้สิทธิ์เยอะหรือไม่
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ , แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต1 เข้าร่วมสรุปข้อมูลในปัจจุบัน โดยตัวแทนจากจัดหางานสมุทรปราการ ไม่ได้มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจากการสรุปแต่ละหน่วยงานพบว่า ยังมีบางจุดที่ต้องปรับเพิ่มทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้แรงงานทราบสิทธิ์ตนเองให้มากที่ไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์หรือออนไลน์ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ตั้งประเด็นถึงเรื่องกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคม นั้นยังมีจุดที่ต้องแก้ไขเนื่องจากพบว่าหากแรงงานต่างด้าว จะขอใช้สิทธิ์ให้ยื่นเรื่องทางช่องทางออนไลน์ แต่ออนไลน์ของภาครัฐนั้นเป็นภาษาไทย ทำให้การสื่อสารยังไม่ตรงจุด ถึงแม้จะเผยว่าให้มาลงทะเบียนตามสำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ก็ตาม
ด้านนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวทิ้งท้ายว่าจะนำทุกปัญหาทุกกรณีที่ได้รับทราบวันนี้ จะนำไปรายงานทางสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี อีกครั้งเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มแรงงาน ให้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงต่อไป
ภาพ-ข่าว / ณรงค์เดช ปันเจริญ 0805839696

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram