ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการทำหมันสุนัข และแมว เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

63-05-27-6

เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 27 พ.ค.63 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ของ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายวิฑูรย์ รุจิกาโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า คอยให้การต้อนรับ

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram