ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 19 ร่วมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจสู้โควิค-19

63-05-29-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ.อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 (ปรม.19) สถาบันพระปกเกล้า นางสาว สุมิตา เฉลิมวงศ์ ตัวแทนนักศึกษา นำถุงยังชีพซึ่งภายในบรรจุไปด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเงินก้นถุง จำนวน 300 ชุดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด “ตามโครงการ ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอาทิ บริษัท เฉลิมวงศ์ กรุ๊ป จำกัด หจก.คุ้มนุกูล จ.นครนายก คลีนิคการแพทย์แผนไทย หจก.บ้านพิกุล เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ.อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 (ปรม.19) สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า โครงการ “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ของนักศึกษาหลักสูตร ปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า นี้ เป็นการร่วมพลังของนักศึกษา ปรม.19 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา เจลแอลกอฮอล์ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ขาดรายได้ ตกงาน จากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นไปตามความมุ่งหวังของสถาบันพระปกเกล้า ที่ต้องการเห็นนักศึกษาหลักสูตรฯมีบทบทบาทช่วยเหลือสังคมในเวลานี้ โดยการจัดทำและบริจาคถุง “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” จำนวนรวม 5,000 ชุด นี้ ทางนักศึกษา ปรม.19 ร่วมด้วยกับสถาบันพระปกเกล้าจะได้จัดสรรกระจายถุง 5,000 ชุดดังกล่าว มอบผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม ชุมชน ต่างๆเพื่อให้ถึงมือประชาชนที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นมากที่สุดและเร็วต่อสถานการณ์ต่อไป
–ขณะที่ประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนหนักไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว วันหนึ่งมีข้าวกินเพียงแค่วันละ 2 มื้อเท่านั้นต้องอดมื้อกินมื้อเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากไม่ได้ทำงานจึงไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน โชคยังดีที่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 19 นำถุงยังชีพมาแจกให้ได้กินได้ใช้ประทังชีวิตไปได้อีกหลายวัน ประชาชนต่างขอขอบคุณทุกท่านที่ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ได้แบ่งปันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันกันมาแจกให้กับประชาชนได้สู้ไปกับพิษภัยของไวรัสโควิด-19

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram