ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเยียวยาโควิด-19 ทต.สำโรงเหนือ

63-05-29-4

 

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ร่วมวางแผนและมอบนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังปัญหาโรคระบาดโควิช 19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชน นักธุรกิจผู้ประกอบการ ร้านค้า ทุกชนิด โดยมีนายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ,  ว่าที่ร้อยตรีกมล เสถียรดี ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และ นางวันทนา กลีบเมฆ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู รวมไปถึงการเยียวยา ประชาชนและเศรษฐกิจของตำบลสำโรงเหนือ และยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน ในพื้นที่สำโรงเหนือซึ่งมีแรงงานต่างด้าว อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องวางนโยบายมาตรการในการควบคุมการดูแล รวม ถึงการตรวจเข้มงวด และป้องกันปัญหา ที่อาจจะเกิด โรคระบาดได้ ทางด้านเทศบาลตำบลสำโรงเหนือได้พูดถึงจำนวนประชากรในเขตของเทศบาล ตำบลสำโรงเหนือ มีประมาณ ห้าหมื่นกว่าคน เป็นประชากรแฝงและต่างด้าวอีกประมาณ 50,000 กว่า แต่มีผู้มายื่นสิทธิ์ ของเทศบาลจำนวน 2 พันกว่าคน ซึ่งมีจำนวนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram