ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านนาเกลือ หมู่ 2 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมลงเรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

63-06-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่วัดสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะฯ ได้ลงเรือกองทุนหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีสายน้ำ ชมวิถีชีวิตบริเวณริมคลองสรรพสามิตร ซึ่งเรือลำดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวและการให้บริการต่างๆ ปีละ 300,000 บาท

รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดสรรงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มีโอกาสพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไกของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น เกิดผลิตผล ผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนในชุมชน และเกิดกิจกรรมการบริการรูปแบบต่างๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นนโยบายที่เน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวชุมชนเติบโตและพัฒนาทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนั้น ต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนให้บุคคลทั่วไปรู้จัก ได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ เมื่อคนออกมาใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัว กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ได้นำงบประมาณของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน จากการดำเนินโครงการ “เรือกองทุนหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีสายน้ำ” ในลักษณะท่องเที่ยวชุมชน สามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่กองทุนทั่วประเทศได้

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram