ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี อำเภอบางพลี พร้อมคณะไวยาวัจกร กรรมการวัด และประชาชนชาวบางพลี ร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเก่ง ประจำสำนักเรียนบาลีวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

63-06-21-2

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะไวยาวัจกร กรรมการวัด และประชาชนชาวบางพลี ร่วมพิธีฉลองอุปสมบท ของพระมหาสุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๖ และพระมหากาวิน ขนฺติมโน ป.ธ.๗ ซึ่งเป็นสามเณรเก่งสอบได้อันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักเรียนบาลีวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง โดยได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ประวัติพระมหาสุวรรณ ฉายา สนฺตจิตฺโต นามสกุลเดิม สูงส่า อายุ 26 ปี วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค เป็นชาวไทยใหญ่ เกิดที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2555 และย้ายมาสังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เมื่อปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติพระมหากาวิน ฉายา ขนฺติมโน นามสกุลเดิม ลือไตย อายุ 20 ปี วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค เป็นชาวไทยใหญ่ เกิดที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2554 ย้ายมาสังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
ทั้งคู่เป็นสามเณรที่มีความตั้งใจเล่าเรียน สอบได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศเป็นความภูมิใจของพระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี และคณะไวยาวัจกร กรรมการวัด ตลอดจนพระ เณร และญาติโยมอย่างมาก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram