ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ปชส.สมุทรปราการ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

63-06-27-3

นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขนาดกว้าง 6.20 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง เป็นผู้รับผิดชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณ 451,000 บาท โดยมีนายกำธร เวหน นายกอำเภอบางเสาธง ให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว
นายอำเภอบางเสาธง ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า เนื่องจากผิวทางจราจรถนนสายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการชำรุดเสียหาย และเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนใช้เส้นทางติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก อำเภอบางเสาธง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ /

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram