ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวบ้านขอบคุณ บิ๊กหมอก กาวใจชาวบ้าน- อบต. ร่วมแก้ไขปัญหาตรงจุด

63-07-08

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 กค 63 นายอภิรัตน์ วิจิตรสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกิตตินครทาวน์ เคหะบางพลี พร้อมด้วยนายบุญสม บานเย็น และตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือขอบคุณนายศรพงศศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ หลังก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 63 ทางชาวบ้านกว่า 300 คนรวมตัวลงชื่อยื่นหนังสือ คัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.บางเพรียง จนประสบปัญหาหลัก 3 ด้านทั้งด้าน ผักตบชวาเต็มคลอง จนชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ปัญหาน่ำประปาไม่ทั่วถึงและปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย และขยะชุมชน จนล่าสุดมีความคืบหน้ามีการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ด้านแล้ว จนชาวบ้านตำบลบางเพรียงพอใจในการทำงานของทุกฝ่าย ทั้งนี้ในวันที่ 17 กค 63 จะประชุมสรุปอีกครั้ง ว่ายังขาดหรือบริเวณไหนที่นังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจะมีทางข้าราชการ อบต.บางเพรียง , ตัวแทนชาวบ้าน และนายศรพงศศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสรุปด้วยกัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram