ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ชื่นชมอบต.บางเพรียง 30 วันแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้เยอะ

63-07-21-2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุม อบต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจภาคประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินการแก่้ปัญหาของชาวบ้านตำบลบางเพรียง ครบ 30 วัน โดยมีนายสมพร พิจิตร ปลัด อบต.บางเพรียง ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บางเพรียง , นายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง , นายบุญสม บานเย็น อายุ 67 ปี ตัวแทนเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในพื้น , นายมนูญศักดิ์ สุขวิเศษ พร้อมคณะตัวแทนชาวบ้าน ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้า ครบ 30 วันร่วมกันทั้ง 3 ด้าน
ทั้งการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคลอง ทั้ง 20 สาย หลังเกิดการตื้นเขินจนไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทุกวันในพื้นที่ จนเออล้นบ้านเรือนประชาชนและแปลงเกษตรไม่สามารถนำน้ำมาใช้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาได้ และปัญหาน้ำประปาไม่ทั่วถึง รวมถึงปัญหาการจัดการขยะ
หลังก่อนหน้าที่เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ชาวบ้านได้รวมตัวร้องทุกข์กับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี กับนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจภาคประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางบ่อ
–ล่าสุดในวันนี้ในที่ประชุม ทางนายสมพร พิจิตร ปลัด อบต.บางเพรียง ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บางเพรียง ได้รายงานว่าเบื้องต้นได้จ้างบริษัทผู้รับเหมามาช่วยนำเครื่องจักรมาขุดลอกคลองพร้อมทั้งกำจัดผักตบชวา คลองสายหลักทั้ง 4 คลอง ส่วนคลองย้อยกว่า 20 คลอง ทาง อบต.บางเพรียง จะเร่งขุดลอกคลองทันนี เพื่อแก้ไขปัญหาคู่ขนาน ทั้งนี้ทาง อบต.บางเพรียงได้ดำเนินการแก้ไขเร่งขุดลอกคลองและกำจัดผักตบชวาแล้ว ทำให้ประชาชนในปัจจุบันสัญจรทางน้ำได้
–ล่าสุดทั้งนี้ภายหลังจากประชุมสรุป
–นายบุญสม บานเย็น อายุ 67 ปี ตัวแทนเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่รู้สึกพอใจในการทำงานของทุกฝ่าย ทำได้เร็วไม่ต้องรอนานอย่างน้อยการแก้ไขครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
–ด้านนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจภาคประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าหลังจากรับเรื่องราวร้องทุกข์ ก็ได้ดำเนินการประสานทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านอย่างตรงจุด โดยปัญหาหลักๆ ที่ชาวบ้านร้องทุกข์มามี 3 ประเด็นหลัก ทั้งปัญหาคลองตื้นเขิน ผักตบชวาเยอะ จนไม่สามารถนำน้ำคลองมาทำเกษตรได้นานกว่าครึ่งปี และปัญหาประปา เข้าไม่ทั่วถึง ส่วนปัญหาสุดท้ายปัญหาการจัดเก็บขยะของ อบต. ที่สะสมมานาน วันนี้เรื่องคลองผ่านแล้ว มีการแก้ไขแล้วในเบื้องต้น ส่วนเรื่องประปา ได้ประสานประปาสมุทรปราการแล้ว ได้รับคำตอบพร้อมดำเนินการให้ แต่ต้องมีรายชื่อชาวบ้านยินยอมให้ท่อประปาผ่าน ส่วนเรื่องการบริหารการจัดการขยะนั้นมีข้อเสนอ 2 ทาง หนึ่งเพิ่มรถเพิ่มคนเก็บขยะให้เพียงพอกับเมืองที่กำลังขยาย ส่วนแนวทางที่ 2 อบตบางเพรียงควรเปิดให้มีบริษัทจ้างเหมา มาจัดเก็บช่วยทาง อบต.บางเพรียง ในส่วนขยะหมู่บ้าน นิติบุคคล ส่วนขยะชุมชนมีความเห็นว่าให้ อบต.บางเพรียง จัดเก็บตามเดิม ทั้งนี้จะติดตามการแก้ไขทั้ง 3 ประเด็นต่อไปและมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ
ทั้งนี้ในที่ประชุมทางนายสมพร พิจิตร ปลัด อบต.บางเพรียง ได้มีคำสั่งให้ทุกกองที่เกี่ยวข้องทำหนังสือชี้แจง มายังสำนักปลัด เพื่อติดตามความคืบหน้าในการข่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
——————

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram