ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย บูรณาการป้องกันยาเสพติด

63-07-31

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 กค 63 ณ.ห้องประชุมอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ (บิ๊กหมอก) นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน
ประชุมหารือคณะทำงาน นำโดยพลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนราชการในพื้นที่อาทิตัวแทนนายอำเภอบางพลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจบางพลีผู้กำกับการสถานีตำรวจบางแก้ว สาธารณสุขจังหวัดอำเภอบางพลีและผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวาระการประชุมหารือแนวทางการทำงานเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 254 ที่ผ่านมาซึ่งก่อตั้งเพื่อประสานงานต่อเนื่องของแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย
โดยมี ดร. กระแส ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยและคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยได้การสนับสนุนงบประมาณทั้งในและต่างประเทศในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาสภายใต้การดำเนินการ 5 ด้าน
1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อ HIV
2 การส่งเสริมด้านการศึกษา
3 การส่งเสริมธุรกิจชุมชนและส่งเสริมงานด้านอาชีพ
4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยมีการแนะนำโครงการโครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR Stop TB and aids through RRTTR หรือ Star เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิรักษ์ไทยและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกโดยมีเป้าหมายในการยุติเอดส์ทำอะไรได้บ้างตามยุทธศาสตร์ของการยุติ HIV ราคาทองคำเพจในประเทศไทยปีพศ. 2560-2567 ในการทำงานกับกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยากและมีโอกาสในการรับและแพร่เชื้อเอชไอวีสูงจากทางเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มร่วมกันซึ่งผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดหรือ people who inject Drugs PWID ดก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ด้วยเช่นกันวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและพัฒนารูปแบบการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้คณะทำงานได้มีการหารือและกำหนดมาตรการกลุ่มเป้าหมายโดยกำหนดพื้นที่อำเภอบางพลีเป็นพื้นที่นำร่องตอนนี้ในที่ประชุมยังมีการกล่าวเสนอหารือแนวทางโดยการขอให้มีการจัดทำRoad Map ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นใน เดือนสิงหาคม 2563

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram