ข่าวประชาสัมพันธ์

60 ปี ส่งมอบการให้60 โรงเรียน PEA S3 ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการPEA S3 จัดโครงการPEA S3 มอบทุน อาหารกลางวัน อิ่มท้อง น้องเป็นสุข และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ.โรงเรียน บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.มะนัง จ.สตูล

63-08-07-2

วันที่7สิงหาคม เวลา10.00น. นายไพบูลย์ สุขะเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการPEA 60ปี ส่งมอบการให้60โรงเรียน
นาง ปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA S3 มอบทุนและจัดทำอาหารกลางวัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม อิ่มท้อง น้องเป้นสุข
นาย ไพศาล บุญแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนัง ผู้แทนชมรมผู้จัดการ มอบอุปกรณ์กีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
นางจิรา พัฒนา ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ ของโครงการ PEA 60ปี ส่งมอบให้60โรงเรียน คือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอม โดยการตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ติดตั้งชุดตัดไฟรั่ว ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สนับสนุนตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียนได้มีน้ำดืมที่สะอาด นอกจากนี้ยังส่งมอบหลอดไฟPEA และน้ำดื่มPEA โดยมี นายภูวนารถ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสายทองเป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ เนื่องในวาระครบรอบ60ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการส่งมอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อปลูกจิตรสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนคณะแม่บ้านและครอบครัวPEA S3 ได้จัดทำอาหารกลางวันและรับประทานอาหารร่วมกันกับบุคลากรและนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน สร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

……………………………………………………………………………
ปิยะชาติ ศรีภักดี//รายงาน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram