ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมช่วยเหลือสังคม

63-08-19-2

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 สค 63 นายศรพงศศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาสังคม กับมูลนิธิรักษ์ไทย ตั้งอยู่ที่ซอยหมู่บ้านทิพวรรณ ต.บางเมืองจ.สมุทรปราการโดยมีนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขามูลนิธิรักษ์ไทย , คุณพรทิพย์ วิทยะวรภัทร
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมคณะ The Global Fund โครงการต้านเอสด์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก
—มูลนิธิรักษ์ไทย เดิมเป็นแคร์นานาชาติ สำนักงานอยู่ที่เจนิวา คุณหมอกระแส ธนวงษ์ เป็นประธานมูลนิธิรักษ์ไทย มีการเฝดำเนินการ 5 ด้านความเป็นอยู่ , สุขภาพ , เด็กเยาวชน , ผู้หญิงกับการส่งเสริมอาชีพ , องค์กรระหว่างประเทศ
—อยากจะให้ภาครัฐบูรณาการตรวจเชื้อ HIV เหมือนโควิด19 กับประชากรทั้ง 3 กลุ่ม อาทิผู้หญิงบริการ , ชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติ ส่วนอีกประเภทกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ทั้งนี้ข้อสรุปในที่ประชุมเตรียมที่จะทำภารกิจร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร อาทิมูลนิธิรักษ์ไทย , สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค บูรณาการร่วมกันในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม ทุกมิติ โดยจะจัดสัมมนาในช่วงปลายเดือน กันยายน 2563 นี้

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram