ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” เยี่ยมชมนวัตกรรมสมาทร์ฟาร์มเมอร์อนาคตเกษตรไทย

63-08-19

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ สมาทร์ฟาร์มเมอร์ ของ บจก.FarmD Asia ซอยแบริ่ง 39 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ CEO บจก.FarmD Asia นายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทยไอโอที พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดย บจก.FarmD Asia เป็นบริษัทชั้นนำด้านการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทย ทั้งโรงเรือนขนาด 6 คูณ 6 เมตร ที่มีการรักษาอุณหภูมิ 4 ระดับ ตั้งแต่ความชื่นใต้ดิน ระดับอุณหภูมิยอดใบของต้น ระดับชั้นกลางของโรงเรือน และอุณหภูมิใต้หลังคา จนถึงการวางระบบสปิงเกอร์ ให้ถูกจุด ทั้งนี้ทุกขั้นตอนสามารถใช้การสั่งการผ่านสมาทร์โฟนจากแอพพลิเคชั่นที่ทาง บจก.FarmD Asia สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ระบบและยังสามารถชมผ่านวงจรปิดได้อีกด้วย
ทั้งนี้นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ CEO บจก.FarmD Asia นายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทยไอโอที เผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มระบบภายใน 6 ปี แต่โครงสร้างพื้นฐานหลายๆด้านยังไม่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านสาธารณสุข และโภชนาการ ในการตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด และปัญหาของการทำเกษตรในเมืองไทย ไม่มีเนื้อที่เพียงพอและขยายไม่ได้แล้ว หลายภาคส่วนจึงมีแนวความคิดเปิดพื้นที่ทำเกษตรในเมือง เกษตรชุมชน จนถึงอุตสาหกรรมเกษตรระดับใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน เพราะหลังจากนี้จะสร้างกลุ่มผู้ปลูกมารวมกัน ส่งเสริมช่องทางในการหาตลาดอย่างยั่งยืน
นายศรพงศศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่าหลังจากที่มาเยีายมชมอยากจะเชิญชวนเกษตรยุคใหม่ รวมถึงเกษตรกรที่มีความชำนาญมาร่วมศึกษาเปิดแนวความคิดตอบรับนวัตกรรมสมาทร์ฟาร์มเมอร์เพื่ออนาคตเกษตรกรสมุทรปราการและเกษตรกรไทย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram