ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ หารือแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และสร้างโคก หนองนา โมเดล ในเรือนจำสร้างอาชีพเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

63-08-27-2

ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหารือแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ และหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โคกหนองนาโมเดล โดยมีนายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ คอยให้การต้อนรับ
โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือร่วมกับ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วย สถานพินิจจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านกรุณา บังคับคดี คุมประพฤติ และเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมในวันนี้ ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ ของ ผู้ตรวจราชการและคณะ จากนั้นเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล โดยทางเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีความต้องการสร้างอาคารเรือนนอนเพื่อลดความแออัด ของผู้ต้องขัง แล้วต้องการเครื่องเสียงและพัดลมระบายอากาศที่จะใช้ในการอบรม เพราะพื้นที่กว้างเสียงไม่เพียงพอ รวมทั้งต้องการรถแบคโฮมาขุดดิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำเกษตรพื้นที่ขนาดเล็กโคกหนองนาโมเดล ทางด้านสถานพินิจได้นำเสนอปัญหา ซึ่งมีความอยากได้ตู้คอนเทนเนอร์ไว้สำหรับทำสำนักงานเพื่อการอบรมและรถที่จะมาขุดดินปรับพื้นที่ ในส่วนของบ้านกรุณานั้นมีความต้องการเครื่องบดใบไม้และครุภัณฑ์สำหรับรองรับการสอนทำปุ๋ยหมัก และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อที่จะ ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและสามารถนำไปใช้หลังพ้นโทษไปแล้ว หลังจากประชุมเสร็จแล้วได้มีการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจสถานที่ในการพัฒนา และในโอกาสนี้ได้มอบกางเกงผ้าอ้อมให้กับผู้ต้องขังด้วย
สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมารับฟัง ปัญหาและ ความต้องการ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปหารือหาแนวทางและจัดสรรงบประมาณตามความต้องการต่อไป
พร้อมเตรียมนำโครฃการโคก หนองนา โมเดล ในพื้นที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมแนวทางเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน ให้ผู้ต้องขังเรียนรู้และปรับใช้กับบ้านตนเองหากพ้นจากเรือนจำกลางสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram