ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.กก.เยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่คุ้งบางกะเจ้า

63-08-31

 

            เมื่อวันที่ 29 ส.ค63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะทูต นักท่องเที่ยกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) สื่อมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางท่องเที่ยวสัมผัส “ปอดกรุงเทพฯ” และวิถีท่องเที่ยวชุมชน ณ คุ้งกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ชูจุดขายท่องเที่ยววิถีไทย วิถีธรรมชาติ ใกล้กรุงฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวว่า ได้วางแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือ เอ็กซ์แพท (Expat) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาวันหยุดจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติกลุ่มนี้ พบว่า ชื่นชอบการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยและท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยได้มีแนวทางสงเสริมการเดินทางนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพทในแคมเปญ Explore the Unseen Thailand: Bang Kachao Beyond Expectations เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและบ่อยครั้ง จึงได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ในเบื้องต้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมท่องเที่ยว คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกิจกรรม นำร่อง โดยเชิญคณะทูต กลุ่มเอ็กซ์ และสื่อมวลชน รวมประมาณ 60 คน เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวโดย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะฯ ร่วมกันกราบสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถพิตร จากนั้นไปวัดบางน้ำผึ้งใน ชมรพะมหามณฑปเจดีย์นครเขื่อนขันธ์ แล้วพาคณะปั่นจักรยาน ไปตามถนนสายมรกตชมความร่มรื่นของสวนป่า หมู่ 4 รับประทานอาหารเช้า ฯ วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ แวะสักการะองค์พระประธาน วัดบางน้ำผึ้งนอก เดินทางต่อไปยังที่ทำการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัว รับประทานอาหารว่างจากชุมชน โดยมีกิจกรรมให้เลือกเพิ่มเติมตามอัธยาศัย เช่น นวดประคบสมุนไพรรสดริมคลอง นวดแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร ทำผ้ามัดย้อม จากนั้น รมว.กก. ได้มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration : SHA และมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้แทนชุมชน คณะฯลงเรือพาย “ล่องคลองแพ” ผ่านความร่มรื่นของกอจาก ต้นลำพู สัมผัสชีวิตคนริมคลอง พร้อมรวมกันทำกิจกรรม อนุรักษ์คลองแพ แล้วพาคณะปั่นจักรยานไปเยี่ยมชนตลาดบางน้ำผึ้ง ที่ร้านค้าต่าง ๆ มาจากชุมชนคุ้มบางกะเจ้า ทั้ง 6 ตำบล ชมการแสดงพื้นบ้าน ทำกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปั้น เท ยิง โยน จุลินทรีย์ และกิจกรรมล้อมวงคุยกัน “สร้างสรรค์ความยั่งยืนสู่คุ้งกะเจ้า “ ณ ศูนย์เรียนรู้เรือนไผ่บางน้ำผึ้ง (Bamboo Hut)  พร้อมกันนี้ รมว.กก.ได้มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้นำชุมชนอีกด้วย ซึ่งคาดหวังว่าจากความประทับใจครั้งนี้จะเกิดการบอกต่อและเชิญชวนกันมาเที่ยวที่นี่มากขึ้น  ซึ่งบางกะเจ้าถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มเอ๊กซ์แพท เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยเฉพาะจากจังหวัดทางภาคตะวันออก ซึ่งมีชาวต่างประเทศและนักธุรกิจพำนักอยู่จำนวนมาก

สำหรับการดำเนินงานโครงการ Explore the Unseen Thailand นี้ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านบริหารจัดการ ยังได้หารือและทำความร่วมมือกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) นำโดย นายสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย นางวีเบคเก้ ลิซแซนด์ เลอแวค รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย นายอีริค แบรน ประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย นายโทมา ซานเชน ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และนางสุกัญญา เอื้อชูชัย ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ๊กซ์แพท และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และผู้คนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งขาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดการทำกิจกรรมทั้งหมด 4 เส้นทางได้แก่

1.เส้นทางคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ 29 ส.ค.63/ 2.เส้นทางอ.เชียงคาน จ.เลย วันที่ 10-11 ต.ค.63 / 3.เส้นทางตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในเดือน พ.ย.63 /  4.เส้นทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวลักษณะ Man-made

          นักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพมีความสนใจที่หลากหลาย เช่น กีฬากอล์ฟ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหาร ชอปปิ้ง สปา การดูแลสุขภาพ โดยเน้นการเดินทางที่สะดวกสบาย ซึ่งนอกจากิจกรรมการทำเส้นทางท่องเที่ยวนำร่องแล้ว ททท.ยังได้ร่วมกับพันธมิตร อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว  (ATTA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมสนามกอล์ฟไทย สมาคมสปาไทย เพื่อจัดกิจกรรม Expat Travel Deal 2020 ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายแบบ B2C ในกลุ่มเอ็กซ์แพทโดยตรง มีกิจกรรมเชิงอาหารและการแสดงดนตรี โดยได้กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 11-13 ก.ย.2563  เอ็มควอเทียร์ อีกด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram