ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม.สมุทรปราการ ปลื้ม! “เอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์

63-09-01-2

อสม.สมุทรปราการ ปลื้ม! “เอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ เสริมศักยภาพในการปฎิบัติงาน ในระหว่างที่ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
ผู้สื่อข่าวรายงานความเป็นมาของ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ว่า“เอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ -สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ โดยมี เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการและผู้ช่วยในการปฎิบัติงาน จาก 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3,000 คน เข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563 รวม 10 วันๆละ300 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ และประชาชนที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่ อสม.ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ช่วงเช้า 09.00-10.00 น.วิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้และแนวทางในการป้องการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินการโดยวิทยากรจากกลุ่มแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปีนเกล้า เรื่องการฟื้นคืนชีพหัวใจ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ปฎิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป


นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ และประชาชนที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่ อสม.ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ตลอดจนการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการให้บริการสาธารณสุข กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการในระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาจมีการติดต่อแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และโรคอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ด้านนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การเสริมสร้างศักยภาพในการปฎิบัติงาน ได้ให้ความสำคัญ กับ เจ้าหน้าที่ อสม.จังหวัดสมุทรปราการมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7,812 คน ล้วนแล้ว เป็นผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละชุมชนเต็มกำลังความสามารถ แบบเข้าถึงครัวเรือนแบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญ ในภาพรวมทั้งประเทศ ที่ร่วมปฎิบัติการป้องกันการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19 )ตั้งแต่ต้นปี จนสามารถหยุดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวภายในประเทศได้ในที่สุด ซึ่งภายในงานดังกล่าวนี้ ได้มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.สายวัดรอบเอว 4.สายวัดความสูง 5.เครื่องคิดเลข 6.ยาสามัญประจำบ้าน 6.เจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด ให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram