ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงาน รำลึก 20 ปี “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ก่อตั้งและอดีตประธาน มูลนิธิฯ พร้อมมอบทุนการศึกษา ทอบเงิน และสร้างสาธารณประโยชน์ กว่า 99 ล้านบาท

63-09-03-3


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง,ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ นางสาวสการัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิฯ คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ คู่แฝดนักบุญ ท็อป – ไทด์ บิณฑ์-เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ ต้น-อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิฯ พร้อมศิลปิน-ดารา และอาสาสมัครมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี รำลึก คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู และครบรอบ 50 ปี ของการจดทะเบียนมูลนิธิร่วมกตัญญู อย่างเป็นทางการ มอบทุนการศึกษาร่วมสร้างสาธารณประโยชน์คืนสังคมกว่า 99 ล้านบาท
โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าประคุณ พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลเรียนดีแต่ฐานะยากจนจากทั่วประเทศ ทุนการศึกษาของ บุตรข้าราชการในพื้นที่อำเภอบางพลี ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัคร บุตรธิดาของสื่อมวลชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี มอบเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนต่างๆ การมอบถวายเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 70 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ห่างไกล มอบเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเคลื่อนที่ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลจำนวน 50 แห่ง และยังถุงยังชีพข้าสารอาหารแห้งและเงินสงเคราะห์ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพในเขตบางพลีจำนวน 2 พันครอบครัว โดยยอดเงินรวมทั้งสิ้นทั้งหมดจำนวน 99,139,669 บาท (เก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram