ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ มีความพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ 

63-09-03

 

            จ่าเอกกำจัด สีคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กล่าวว่า อบจ.สมุทรปราการ มีความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ 80 ของพื้นที่ ส่งผลให้ จังหวัดสมุทรปราการ ก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ในช่วงฤดูฝนของทุกปี กรณีมีปริมาณฝนตกมาก ถนนต่างๆตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่เกิน 60 มิลิเมตร ถ้าฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ปริมาณน้ำฝนสะสม ถึง 100 มิลลิเมตร มีผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ(แอ่งกระทะ)เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายซ้ำซากที่ได้รับผลกระทบ ถนนสุขุมวิทช่วงตั้งแต่พื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนศรีนครินทร์ ถนนแพรกษา เคหะบางพลี เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลเมืองบางแก้ว อบต.เทพารักษ์ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ(แอ่งกระทะ)ได้รับผลกระทบต่อเนื่องซ้ำซาก ถ้ามีฝนตกมีปริมาณมากจะมีปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายทุกครั้ง ทำให้บางแห่งบางพื้นที่ใช้เวลานานในการสูบน้ำที่ท่วมขังออก เพราะมีสาเหตุมาจากปริมาณในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำหลากจากเหนือไหลบรรจบกับระดับน้ำทะเลหนุนสูง   ซึ่งก่อนหน้านั้น อบจ.สมุทรปราการ ได้มีการเตรียมแผนรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการไปแล้ว 36 แห่ง จำนวน 147 เครื่อง ไปแล้ว ดังนี้

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 20 เครื่อง

2.เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 10 เครื่อง

3.เทศบาลตำบลบางปูจำนวน 6 เครื่อง

4.เทศบาลตำบลสำโรงเหนือจำนวน 6 เครื่อง

5.เทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 6 เครื่อง

6.เทศบาลตำบลด่านสำโรงจำนวน 2 เครื่อง

7.เทศบาลแพรกษา จำนวน 6 เครื่อง

8.อบต.แพรกษา จำนวน 2 เครื่อง

9.เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จำนวน 5 เครื่อง

10.อบต.เทพารักษ์ จำนวน 4 เครื่อง

11.โรงเรียนสวนกุหราบ จำนวน 2 เครื่อง

12.หมู่บ้านพฤกษา 15 จำนวน 2 เครื่อง

13.หมู่บ้านเมืองเอก จำนวน 2 เครื่อง

14.หมู่บ้านฟาร์มจรเข้ จำนวน 2 เครื่อง

15.หมู่บ้านแพรกษาเมืองใหม่จำนวน 1 เครื่อง

16.หมู่บ้านที่ดินทอง จำนวน 1 เครื่อง

17.หมู่บ้านเทพานิเวศน์ จำนวน 1 เครื่อง

อำเภอพระประแดง

 

1.เทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 2 เครื่อง

อำเภอพระสมุทรเจดีย์

1.เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 2 เครื่อง

2.อบต.นาเกลือ จำนวน 4 เครื่อง

อำเภอบางพลี

1.เทศบาลเมืองบางแก้ว จำนวน 6 เครื่อง

2.เทศบาลตำบลบางพลี จำนวน 2 เครื่อง

3.อบต.ราชาเทวะ จำนวน 4 เครื่อง

4.อบต.บางปลา จำนวน 2 เครื่อง

อำเภอบางเสาธง

1.เทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน 5 เครื่อง

2.อบต.บางเสาธง จำนวน 6 เครื่อง

อำเภอบางบ่อ

1.เทศบาลตำบลบางบ่อจำนวน 2 เครื่อง

2.อบต.บางบ่อ จำนวน 6 เครื่อง

3.อบต.บางเพรียง จำนวน 4 เครื่อง

4.เทศบาลตำบลคลองด่านจำนวน 2 เครื่อง

5 .อบต.คลองด่านจำนวน 2 เครื่อง

6.เทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน 1 เครื่อง

  1. อบต.เปร็ง จำนวน 10 เครื่อง

8.อบต.นิยมยาตรา จำนวน 2 เครื่อง

9.อบต.บ้านระกาศ จำนวน 2 เครื่อง              

               อบจ.สมุทรปราการ ยังวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อสูบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ปริมาณในการสูบน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กรณีที่เครื่องสูบน้ำสูบออกไม่ทัน อบจ.สมุทรปราการ ยังมีรถสูบส่งน้ำระยะไกล สำรองไว้อีก 6 คัน กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ปัจจุบันส่งไปสำรองใช้งานที่ ประตูระบายน้ำบางนางเกรง 1 คัน ประตูระบายน้ำมหาวงศ์ 1 คันและประตูระบายน้ำหัวเกาะ 2 คัน ให้ช่วยเร่งระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในระหว่างที่ทั้ง 3 ประตูระบายน้ำที่กล่าวมาอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 64 จะสามารถเร่งการระบายน้ำที่ท่วมขังออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วยิ่งขึ้น และจะสามารถป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้ด้วย ตลอดจน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีนโยบายเสนอแนวคิด ให้ อบจ.สมุทรปราการ มีการจัดตั้งระบบบริหารจัดการเฝ้าระวังน้ำแบบศูนย์ควบคุมกลางในพื้นที่สมุทรปราการ

            จ่าเอกกำจัด สีคำ กล่าวต่ออีกว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้เตรียมความพร้อม โดยการจัดสรรงบประมาณ 2564 เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อสูบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 25 เครื่องและเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อสูบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 75 เครื่อง ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่มีความต้องการร้องขอมาอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram