ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

63-09-07-2

ส.ส.ยงยุทธ สุวรรณบุตร จ.สมุทรปราการ เขต 2 ในฐานะ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก นำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง และการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งหิน รวมถึงแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram